Prezydent wśród Przyjaciół Miasta

Dodaj komentarz

Plain text

11 maja br w sali konferencyjnej rzeszowskiego ratusza odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Głównym tematem było podsumowanie działalności w roku 2013. Działalność Towarzystwa w roku minionym koncentrowała się na realizacji przyjętego planu działania, udziale członków  w różnych spotkaniach, konferencjach oraz działalności informacyjnej oraz wydawniczej. Towarzystwo swoją działalność informacyjną prowadziło głównie poprzez swoje czasopismo „Echo Rzeszowa” oraz inne rzeszowskie media. Prowadzono również stronę internetową. W ramach wydawnictwa „Resoviana” ukazały się drukiem pozycje książkowe: Zdzisława Daraża „Zawierucha nad Sanem” część II, Zbigniewa Gibały „ Sportowe wspomnienia - Od wolsztyńskiego pyry do rzeszowskiego krzoka”, Bogusława Kotuli „Nie balim się Rzeszowa”, Józefa Kanika, Romana Małka i Stanisława Rusznicy „Sylwetki rzeszowian” cześć III oraz Józefa Kanika „Nasza Galeria Zasłużonych” część III. Książki te cieszyły się dużą popularnością. Świadczy o tym szybkie wyczerpanie nakładu. Wydano kolejny „Kalendarz na rok 2013” ze zdjęciami ważnych dla miasta miejsc pracy i wypoczynku. Na 660 rocznicę nadania miastu praw miejskich współuczestniczono w przygotowaniu płyty z piosenkami o Rzeszowie pt. „Zakochani w Rzeszowie”. Nagrane piosenki zaprezentowali na zebraniu młodzi wokaliści z Klubu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. W okresie sprawozdawczym opracowano przy wsparciu WiMBP bibliografię ”Echa Rzeszowa”. Jedną z ciekawszych form pracy Towarzystwa było współorganizowanie spotkań autorskich połączonych z promocją książek wydawanych przez wydawnictwo „Resoviana”. Działo się to przeważnie w osiedlowych klubach kultury „Zodiak” oraz „Karton”.

Członkowie Walnego Zebrania przyjęli zmiany w statucie TPRz wynikające z aktualnej sytuacji prawnej oraz potrzeb Towarzystwa. Jedną z istotnych zmian było ustanowienie honorowej odznaki „PRZYJACIEL RZESZOWA” i przyjęcie regulaminu jej przyznawania.

Wiele podziękowań za wszelkie inicjatywy w kierowaniu Towarzystwem przyjmował ze wzruszeniem jego przewodniczący Zdzisław Daraż oraz członkowie Zarządu wymieniani w sprawozdaniu przez sekretarza Zygmunta Rybarskiego i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bolesława Pezdana. Wśród wymienionych byli: Józef Kanik, Stanisław Ząbek, Krzysztof Kadłuczko, Ryszard Zatorski, Roman Małek, Stanisław Rusznica, Alicja Trzyna, Jerzy Dynia i Bogusław Kotula. Chwilą ciszy członkowie Towarzystwa uczcili pamięć dwóch zacnych przyjaciół: Stanisława Majki i Józefa Gajdy, którzy odeszli na wieczną wartę.

O wszystkim mówiono w obecności prezydenta miasta Tadeusz Ferenca, który uczestniczył w zebraniu. W dyskusji i zadawanych pytaniach, prezydent odpowiadał w sposób wyczerpujący. Był w pełni otwarty na wszelkie podpowiedzi. Członkowie Towarzystwa wyraźnie zrozumieli, że prezydent ma do nich pełne zaufanie. Towarzystwo zawsze wspierało prezydenta w jego ważnych dla miasta inicjatywach. Składane wnioski i propozycje w okresie sprawozdawczym do prezydenta, w większości przyjmowane były pozytywnie. Podziękowano za to prezydentowi. Podczas przyjacielskiej rozmowy przypomniano, że w tym miejscu w ratuszu 70 lat temu zapadły decyzje o utworzeniu województwa rzeszowskiego, a Rzeszów w nowej roli stolicy regionu zyskał najważniejszą w swej historii szansę rozwoju. Miłym akcentem spotkania było wręczenie prezydentowi przez dr Wiesława Sipowicza pamiątkowych autorskich pozycji książkowych pt. „Piłka siatkowa jako system”.

Stanisław Rusznica

fot. Aleksander Baranowski

Projekt i realizacja: