Spotkanie Przyjaciół TPRz

Działające ponad 30 lat Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa nie mogło by istnieć bez życzliwych sponsorów. To dzięki nim ukazują się książki popularyzujące nasze miasto oraz ukazuje się Echo Rzeszowa. Ideę sponsorowania Towarzystwa, jako pierwszy podjął Ludwik Chmura. Z uznaniem należy się odnieść do kolejnych sponsorów takich jak: Łucjan Pietluch, Wiesław Depa, Ryszard Podkulski, Kazimierz Janik, Władysław Mróz , Wacław Żmuda, Zygmunt Haliniak Adam Węgrzyn, Janusz Żuczek , Krzysztof Biskupski, Adam Tunia, Juliusz Sieczkowski, Józef Wicher, .Zarząd TPRZ zaprosił sponsorów na spotkanie z Prezydentem Tadeuszem Ferencem. Przewodniczący Towarzystwa Zdzisław Daraż poinformował zebranych o bieżących pracach TPRZ i zaprosił do wyrażenia swoich uwag o publikacjach zamieszczanych w Echu Rzeszowa. Zebrani pozytywnie wyrazili się o czasopiśmie zgłosili również swoje uwagi np. aby redakcja podjęła problematykę związaną z działalnością rzeszowskich przedsiębiorstw więcej pisała o spółdzielczości mieszkaniowej.. Wypowiadali się również członkowie zarządu Stanisław Rusznica i Józef Kanik informując o rezultatach działalności popularyzatorskiej TPRZ. W Rzeszowie TPRz należy do najaktywniejszych towarzystw pożytku publicznego .Ostatnio ukazały się cieszące się dobrym odbiorem książki Józefa Kanika „Sylwetki Rzeszowian” i Zdzisława Daraża „Rzeszowskie Osiedla”. W przygotowaniu jest ksiązka Jerzego Dyni. Prezydent zabierając głos Tadeusz Ferenc apelował, aby „Echo Rzeszowa” pisało jeszcze więcej o nowych przyłączanych dzielnicach miasta. W Rzeszowie mamy wiele zespołów młodzieżowych, które zdobywają wysokie miejsca i one potrzebują też więcej informacji. Warto w publikacjach Echa Rzeszowa zwrócić uwagę na turystykę, ścieżki rowerowe.. Przewodniczący TPRz poinformował, że Zarząd skierował na adres Tadeusza Ferenca list, w którym zarząd w oparciu o liczne pozytywne oceny sprawowania tej funkcji zwraca się o wyrażenie zgody na ponowne jego kandydowanie na tą zaszczytną funkcję. Towarzystwo chciałoby, aby nasze miasto w dalszym ciągu rozwijało się tak dynamicznie jak to się dzieje przez ostatnie dwie kadencje. Towarzystwo zdaje sobie sprawę, że motorem tego rozwoju był i jest obecny prezydent mający poparcie mieszkańców naszego miasta. Chcemy dalej wspierać jego inicjatywy i cały program dalszego rozwoju miasta.

Projekt i realizacja: