17 Światowy Featiwal Polonijnych Zespołow Folklorystycznych w Rzeszowie - A Baranowski

                17 Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie rozpoczął się korowodem ulicami miasta. 
                 W korowodzie przeszło 37 zespołów liczących 1100 uczestników z Ameryki Poł i Pół, Australii, Azji i Europy. 
                 Zespoły piosenkami i tańcami zachwycili mieszkańców Rzeszowa którzy gromkimi brawami powitali Polonusów,
               a Prezydent miasta Rzeszowa wręczył klucz do bram miasta.

Projekt i realizacja: