Zebranie Członków i Sympatyków TPRZ - A Baranowski

 W rzeszowskim ratuszu odbyło się spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Podczas spotkania p.Krzysztofa Lachtara i p. Andrzej Miąsik ,Zbigniew Gibała   ,   otrzymali Medale Towarzystwa Przyjaciół  Rzeszowa , Jerzy Dynia  w otrzymal  Krzyż Kawalerski Orderu Świętego Stanisława a Tadeusz Stopiński dyplom uznania. Spotkanie zaszczycił W-ce Prezydent Stanisław Sieńko który nie szczędził miłych słów wszystkim członkom jak i również nowemu Zarządowi na czele którym stoi Prezes TPRZ Henryk Pietrzak. Spotkanie zakończyło się przedstawieniem planów na 2019r.  

Projekt i realizacja: