Osiedle Mieszka I

POŁOŻENIE I OPIS

Osiedle położone jest na wschód od śródmieścia, po prawej stronie Wisłoka, który stanowi jego zachodnią granicę. Północną granicę wyznacza ulica Lwowska, południową ulice Krzyżanowskiego i Paderewskiego, zaś wschodnia sięga poza aleję Armii Krajowej. W 2008 roku osiedle liczyło 9627 mieszkańców. Współczesna zabudowa osiedla rozpoczęła się właściwie po II wojnie światowej. Przedwojenny Rzeszów obejmował po prawej stronie Wisłoka zaledwie mały skrawek terenu, na którym były zlokalizowane głównie koszary wojskowe. Większość terenu znajdującego się w obecnych granicach osiedla należała w tym czasie do wsi Pobitno, mniejsze fragmenty do wsi Słocina i Drabinianka, przyłączonych do Rzeszowa w 1952 roku. Początkowo rozwijało się budownictwo indywidualne, którego najstarszy fragment stanowi zabudowa przy ulicy Mieszka. W latach siedemdziesiątych minionego stulecia wkroczyło tu budownictwo wielorodzinne, m.in. powstało wówczas osiedle zwane roboczo Pobitno Południe. W rejonie osiedla, na dawnym Czekaju przy alei Rejtana, znajduje się cmentarz żydowski. Powstał on w pierwszej połowie XIX wieku. Najstarsza z zachowanych tu macew pochodzi z 1851 roku. Cmentarz zdewastowany przez Niemców podczas okupacji, w 1983 roku został Uniwersytet Rzeszowski uznany za obiekt zabytkowy. Spoczywa tu wiele znanych osobistości spośród społeczności żydowskiej dawnego Rzeszowa, m.in. Natan Lewin, przedostatni rabin i poseł na Sejm RP.

OSIEDLOWE ULICE

W granicach osiedla znajdują się następujące ulice i place, bądź ich fragmenty: Armii Krajowej (nr od 9 do końca i 74 do końca), Artylerzystów, Betleja, Cegielniana, Czecha, Czerwcowa, Czołgistów, Dołowa, Drzymały, Głęboka, Grudniowa, Hutników, Jesienna, Kmicica, Kopisto, Krakusa, Kusocińskiego, Kustronia, Kwietniowa, Letnia, Lipcowa, Litewska, Litawora, Lotników, Lwowska (nr 2-74), Marusarzówny, Marynarzy, Mieszka I, Miodowa, Monte Cassino, Nazimka, Niepodległości, Nizinna, Ogińskiego, Olszewskiego, Orląt Lwowskich, Paderewskiego (nr 13-5), Pigonia, Południowa, Rejtana (nr 2-16c i l-25), Sabały, Saperów, Sierpniowa, Słodka, Sobótki, Solskiego, Stoczniowców, Sułkowskiego, Michała Archanioła, Twardowskiego, Ułanów, Wandy, Warzywna, Wawelska, Wierzbowa, Wiosenna, Witolda(nrparzyste).Wrześniowa, Wytrwałych, Zagłoby, Zenitowa i Zimowa.

WAŻNIEJSZE OBIEKTY I INSTYTUCJE

Firma informatyczna Asseco Poland S.A., Wojewódzki Sztab Wojskowy i Jednostka Wojskowa 4909 przy ulicy Lwowskiej, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przy alei Rejtana, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy alei Rejtana, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przy ulicy Wierzbowej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-lecznictwa przy ulicy Wierzbowej, Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna, Telewizja Polska S.A. Oddział w Rzeszowie przy ulicy Kopisto, skarbiec NBP, Uniwersytet Rzeszowski przy ulicy Rejtana, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów przy ulicy Pigonia, Medyczne Studium Zawodowe przy ulicy Warzywnej, Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana przy alei Rejtana, Gimnazjum nr 8 przy ulicy Miodowej, Dom Dziecka nr 2 przy ulicy Nizinnej.

KOŚCIOŁY, KLASZTORY, PARAFIE

Uniwersytecki kościół parafialny pw. św. Jadwigi Królowej przy alei Rejtana, parafia założona w 2006 roku. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła przy ulicy św. Michała Archanioła, parafia założona w 1982 roku. Kościół parafialny pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara przy ulicy Lwowskiej, parafia erygowana w 1995 roku. Dom Zakonny Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej przy ulicy Paderewskiego.

RADA OSIEDLA

Przewodniczący Jerzy Jęczmienionka; wiceprzewodniczący: Czesław Godek i Adam Napiórkowski; sekretarz: Barbara Siciarz; członkowie: Arkadiusz Kopczyk, Małgorzata Brożyna, Piotr Cisło, Wiesław Hatylak, Krystyna Koniuch, Zbigniew Leszczyński, Józef Leśniak, Urszula Polanowska, Barbara Tasior, Dorota Wiśniewska i Wojciech Żyłka.

Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: