Osiedle Pułaskiego

POŁOŻENIE I OPIS

Osiedle obejmuje zachodni fragment śródmieścia. Jego obszar, od zachodu i północy, ogranicza linia kolejowa Rzeszów – Jasło i częściowo linia kolejowa Rzeszów – Kraków, zaś od wschodu i południa przestrzeń zamykają ulice: Cieplińskiego, Lisa-Kuli oraz częściowo Dąbrowskiego, Chrzanowskiej i Langiewicza. W 2008 roku osiedle liczyło 5256 mieszkańców.

Zabudowa tej części miasta zaczęła powstawać właściwie dopiero w połowie XIX wieku, a rozwinęła się na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniej w tej części dawnego Rzeszowa były grunty dworskie i plebańskie. W XVIII wieku, co widać na pochodzącym z 1762 roku tzw. planie Wiedemanna, były tu książęce psiarnie. Natomiast na południowym fragmencie zabudowania klasztorne i ogród oo. reformatów. Z czasem na pańskiej posiadłości powstało osiedle złożone z małych, przeważnie drewnianych domków otoczonych ogrodami, do II wojny światowej potocznie nazywane Psiarnisko. Za czasów autonomii galicyjskiej powstały koszary przy ulicy Langiewicza, ważna stacja kolejowa Rzeszów – Staroniwa. Zabudowa miejska objęła tereny przy obecnej ulicy ks. Jałowego, Jagiellońskiej i jeszcze kilku innych. Pod koniec lat trzydziestych ubiegłego stulecia wybudowano, w ramach COP, filię zakładów H.Cegielskiego.

Współczesna zabudowa osiedla zaczęła powstawać pod koniec lat pięćdziesiątych XX stulecia, kiedy to pomiędzy ulicami ks. Jałowego i Pułaskiego ruszyła budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Mniej więcej w tym samym czasie, w miejscu zniszczonej przez okupanta fabryki Cegielskiego, zaczęły powstawać obiekty późniejszego „Zelmeru”. W latach 1973-1975 RSM wybudowała w rejonie ulicy Pułaskiego duże osiedle, tworzące do dziś główny zespół mieszkaniowy tej części miasta. W następnych latach, w miejscu dawnych pól, urządzono park, później nazwany parkiem Jedności Polonii z Macierzą. Na dawnym Psiarnisku powstały obiekty Państwowej Straży Pożarnej, a w ich sąsiedztwie Rzeszowskie Zakłady Graficzne, zlikwidowane w czasie transformacji ustrojowej. Budynek zakładów, gruntownie przebudowany, mieści hotel i centrum handlowe „Galeria Graffika”.

W latach 2002-2008 poszerzono i zmodernizowano aleje Ciepielińkiego i Lisa Kuli, zrobiono wylot z ulicy Kraszewskiego na placu Śreniawitów, rozpoczęto rewitalizację parku Jedności Polonii z Macierzą, Ogród Miejski wzbogacił się o fontannę i stylowe rzeźby. Ponadto wyremontowano nawierzchnię i chodniki kilku uliczek osiedlowych, urządzono też nowe miejsca parkingowe.

OSIEDLOWE ULICE

W obręb osiedla wchodzą następujące place i ulice, lub ich części: Borelowskiego, Chrzanowskiej (nr. 2-8), Cieplińskiego (nr. parzyste), Czarnieckiego, Ks. Jałowego. Kasprowicza, Kordeckiego, Kraszewskiego, Langiewicza (numery 1-31 i 4-20), Lisa-Kuli (numery nieparzyste), Łokietka, Mochnackiego, Piłsudskiego, Poniatowskiego, Pułaskiego, Hoffmanowej i Unii Lubelskiej.

WAŻNIEJSZE OBIEKTY I INSTYTUCJE

W obrębie osiedla znajdują się: Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Wojewódzka i Miejska Komenda Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe, Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Fabryka Sprzętu Gospodarstwa Domowego „Zelmer” SA, Jednostka Wojskowa oraz dowództwo 21. Brygady Podhalańskiej, redakcja dziennika „Nowiny”, Wydział Pedagogiczno Artystyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy ks. Jałowego, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ulicy Hoffmanowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek przy ulicy ks. Jałowego, II Liceum Ogólnokształcące im. Lisa-Kuli przy ulicy ks. J. Jałowego, Zespól Szkół nr 1 i VI Liceum Ogólnokształcące przy ulicy Towarnickiego, Gimnazjum nr 1 przy ulicy Pułaskiego, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza przy ulicy Hoffmanowej, Pogotowie Opiekuńcze przy ulicy Unii Lubelskiej.

KOŚCIOŁY, KLASZTORY, PARAFIE

Dom Biskupi przy ulicy ks. Jałowego. Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla przy ulicy ks. Jałowego, parafię erygowano w 1949 roku. Kościół garnizonowy pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Reformackiej, parafia erygowana w 1969 roku. Domy zakonne ss. prezentek przy ulicy ks. Jałowego i ss. sercanek przy ulicy Dojazd Staroniwa.

RADA OSIEDLA

Przewodniczący Józef Król; wiceprzewodniczący: Zdzisław Nizioł i Artur Baszak; sekretarz Rafał Kulasa; członkowie: Zdzisław Kozak, Augustyn Gargała, Adam Biesiadecki, Ewa Kadłuczko, Krzysztof Kadłuczko, Ludwik Chmiel, Józef Warchoł, Jadwiga Rawska, Jerzy Nord, Czesława Żyradzka-Nycz i Antoni Widurek.

Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: