Osiedle Słocina

POŁOŻENIE I OPIS

Osiedle usytuowane jest na południowo-wschodnim krańcu miasta. Obejmuje teren położony pomiędzy: ulicą Paderewskiego i potokiem Młynówka na północy, aleją Armii Krajowej i ulicą Powstańców Listopadowych od zachodu oraz granicami miasta od południa i wschodu. W 2008 roku osiedle liczyło 4938 mieszkańców. Dzisiejsze osiedle było do niedawna oddzielną wsią, której początki sięgają prawdopodobnie połowy XIV wieku. Wymieniana po raz pierwszy w 1421 roku była już siedzibą parafii. Należała wówczas do Pileckich, właścicieli Łańcuta. Do XIX wieku wchodziła w skład dóbr tyczyńskich. Dopiero z początkiem tego stulecia stała się odrębną majętnością. Tutejszy majątek z ładnym dworem i rozległym parkiem należał ostatnio do Chłapowskich. W 1944 roku został rozparcelowany. Podczas najazdu tatarskiego w 1624 roku drewniany kościół spłonął, a wraz z nim najstarsze dokumenty dotyczące wsi. Słocina była wsią stosunkowo dużą, w 1889 roku miała 176 gospodarstw i liczyła około 1000 mieszkańców. W okresie autonomii galicyjskiej niezwykle barwną postacią był tut. chłop Tomasz Szajer, poseł do parlamentu austriackiego. W 1934 roku Słocina została siedzibą gminy zbiorowej. Podczas okupacji niemieckiej funkcjonowała w Słocinie Zawodowa Szkoła Rolnicza. Bogate tradycje ma Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich i LZS. Od lat na osiedlu działa Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Słocińskiej. Kosztem Słociny żywił się Rzeszów. W 1952 roku do miasta przyłączono zachodnią część wsi, w 1972 roku następny fragment, za trzecim razem, w 1977 roku, jej środkową część, zaś w 2006 roku resztę. W latach 2006-2008 nowe nawierzchnie otrzymały ulice: ks. Podgórskiego,św. Rocha i św. Faustyny.

OSIEDLOWE ULICE

Osiedle obejmuje następujące place i ulice, bądź ich części: Armii Krajowej (nr parzyste 62-72), Braci Aletańskich, Betańskiego, Chłapowskich, św. Faustyny, Gajdka, Gliwy, Góreckiego, Jaklińskiej, Jasińskiego, Kąkolów, ks. Kobaka, Kombatantów, Kulig-Tchórzewskiej, Lutaków, Malinowskiego, św. Marcina, Marka, Michlewskiej, Na Jaworzu, Niedziochy, Niemaszków, ks. Pasterczyka, Paderewskiego (nr od 53 do końca i od 94 do końca), Pileckich, ks. Podgórskiego, Powstańców Listopadowych (nr nieparzyste), Powstańców Styczniowych, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, św. Rocha, Słocińska, Stanio, ks. Sulikowskiego, Szajerów, św. Walentego, Wallis, Wąsacza, Wieczną, Wieniawskiego (nr 2-58) oraz Witolda (nr nieparzyste od 13 do końca).

WAŻNIEJSZE OBIEKTY I INSTYTUCJE

Osiedlowy Dom Kultury „Słocina”, Dom Kombaanta, Dom Księży Seniorów, Dom Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 27. Pułku Piechoty oraz Gimnazjum nr 12 im. św. Jadwigi Królowej przy ulicy Słocińskiej. Przedszkole im. św. Józefa ss. służebniczek

KOŚCIOŁY, KLASZTORY I PARAFIE

Kościół parafialny pw. św. Rocha przy ulicy Paderewskiego, tut. Parafia sięga początkami drugiej połowy XIV wieku. Domy Zakonne: Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPM Niepokalanie Poczętej przy ulicy Paderewskiego i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ulicy Słocińskiej.

RADA OSIEDLA

Przewodniczący Ludwik Szyszka; wiceprzewodniczący Zofia Iwońska i Dariusz Łuka; sekretarz Antonina Hudzik; członkowie: Bgusław Gniewek, Fryderyka Leja-Dziaczyńska, Krzysztof Węgrzyn, Danuta Machowska, Roman Guz, Marian Zaborowski, Marian Łoza, Ludwik Płonka, Tadeusz Kąkol, Henryk Horodecki i Cecylia Kotowicz.

Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: