Osiedle Staromieście

POŁOŻENIE I OPIS
 
Osiedle położone jest na północnym krańcu miasta, w rozwidleniu ulic Warszawskiej i Lubelskiej. Południową granicę osiedla wyznacza rzeczka Przyrwa, wschodnią Wisłok, zachodnią linia kolejowa. W 2008 roku Staromieście liczyło 2848 mieszkańców. 
 
Osiedle obejmuje główną część dawnej wsi Staromieście, która do 1952 roku była samodzielną gminą. Staromieście jest jedną z najstarszych podmiejskich osad, zapewne starszą od samego miasta. Według wszelkiego prawdopodobieństwa w tym rejonie był pierwotny Rzeszów. Na terenie Staromieścia stwierdzono ślady osadnictwa sięgające od neolitu po wczesne średniowiecze. W okresie VII – XII wieku istniała tu osada typu otwartego, a być może nawet gród. Staromieście istniało na pewno przed 1390 rokiem i stanowiło własność dziedziców Rzeszowa. W dokumentach z lat 1428-1432 odnotowane jest jako Stary Rzeszów, potem nazwano je Starym Miastem, a dopiero od końca XVII w Staromieściem. W obrębie osiedla dominuje zabudowa indywidualna, w części o dużych walorach historycznych, zachował się też układ przestrzenny dawnej wsi. W Staromieściu znajdował się początkowo dwór, później folwark należący do dziedziców Rzeszowa. W okresie powojennym, na gruntach Staromieścia, rozwinęła się dzielnica usługowo-przemysłowa, m.in. powstały zakłady owocowo-warzywne, nieistniejące już dziś zakłady mięsne oraz chłodnia. 
 
Według niegdysiejszych założeń stara zabudowa Staromieścia była przeznaczona do likwidacji. Planowano tu budowę osiedla dla 40 tysięcy mieszkańców. Jednak dopiero jesienią 2006 roku rozpoczęto budowę osiedla wielorodzinnego Staromieście-Ogrody, w realizacji jest też Osiedle Tęczowe w rejonie ulicy Zabłocie.
 
W latach 2002-2008 doprowadzono niemal do końca budowę ulicy Borowej, przebudowano ulicę Lubelską, zmodernizowano jej skrzyżowania z ulicą Maczka i Staroniwską. Przeprowadzono remont kapitalny budynku dawnego kina „Goplana”, adaptując go na Osiedlowy Dom Kultury.
 
OSIEDLOWE ULICE
 
W granicach osiedla znajdują się następujące ulice i place, bądź ich części: Bajkowa, Bałuckiego, Borowa, Daleka, Długa, Dobra, Dożynkowa, Dworska, Gromskiego, Gruntowa, Grzybowa, Hoża, Klimatyczna, Kłosowa, Kolorowa, Krogulskiego, Krótka, Krzewowa, Lipowa, Lubelska (nr od 23a do końca i od 6 do końca), Lubicz, Maczka, Młynarska, Morcinka, Nad Przyrwą, Niepokonanych, Opłotki, Orna, Partyzantów (nr od 3 do końca i od 10 do końca), Prosta, Prusa, Przeskok, Przyjemna, Przytulna, Rozległa, Równa, Sąsiedzka, Siemieńskiego (nr od 18 do końca), Skrajna, Stara, Staromiejska, Stogi, Strumykowa, Szara, Szczera, Szczęśliwa, Szeroka, Szumna, Śmiałych, Towarowa, Trembeckiego, Warszawska (nr od 63 do końca i od 26 do końca), Widok, Wioślarska, Wylotowa, Wyzwolenia (nr 2-4), Zabłocie, Zagajnik, Zapolskiej, Zaścianek, Zaułek, Zbiorcza, Zbocze, Zbożowa, Zbrojna, Zgodna, Ziołowa, Zmienna, Żniwna, Życzliwa, Żywiczna, Żyzna i Żwirowa.
 
WAŻNIEJSZE OBIEKTY I INSTYTUCJE
 
II Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, Okręgowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Giełda Rolno-Towarowa „Agrohurt” przy ulicy Lubelskiej. Zajezdnia MPK, firma Nestle Alima-Gerber, firma Koral. Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. Jana Kantego przy ulicy Skrajnej.
 
KOŚCIOŁY, KLASZTORY, PARAFIE
 
Kościół parafialny pw. św. Józefa przy ulicy Lubelskiej, tutejsza parafia sięga początkami połowy XIV wieku. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej przy ulicy Staromiejskiej. 
 
RADA OSIEDLA 
 
Przewodniczący Edward Majka; wiceprzewodniczący Mieczysław Czachor; sekretarz: Andrzej Kulka; skarbnik Barbara Osak; członkowie: Ryszard Bieniek, Robert Bułatek, Piotr Binduga, Marek Chłanda, Maria Czarnota, Tomasz Kogutek, Tomasz Majka, Zdzisław Obłój, Jerzy Osak, Grzegorz Pilch i Emil Wiśniewski.

Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: