Osiedle Staroniwa

POŁOŻENIE I OPIS

Osiedle położone jest na zachodnim krańcu miasta i obejmuje swym zasięgiem teren dawnej wsi Staroniwa. Główną arterią osiedla jest ulica Staroniwska prowadząca w kierunku Kielanówki, będąca przedłużeniem ulicy Langiewicza. Wschodnie granice osiedla wyznacza aleja Witosa i linia kolejowa do Jasła. W 2008 roku osiedle zamieszkiwało 2201 osób.

Staroniwa jako osada istniała przed 1390 rokiem. Pierwotnie nazywała się Stara Niwa. Od 1860 roku była już samodzielną gminą wiejską, której obszar sięgał aż po zamek. Pod koniec XIX wieku na jej terenie powstała stacja kolejowa Rzeszów-Staroniwa. Na tej stacji zakończyła się 500-letnia historia rzeszowskich Żydów, których hitlerowcy wywozili stąd do obozu zagłady w Bełżcu. W 1902 roku wschodnią część Staroniwy przyłączono do Rzeszowa, zaś główna została wchłonięta przez miasto w 1952 roku. Na wzniesieniu ponad aleją Witosa znajduje się cmentarz staroniwski, na którym jest zbiorowa mogiła mieszkańców Staroniwy rozstrzelanych w 1943 roku. Na okolicznych wzniesieniach, już w początkach obecnego stulecia, rozpoczęto budowę osiedla Wzgórza Staroniwskie, jednego z najładniejszych w mieście. W 2007 roku powstało "Stowarzyszenie Przyjaciół Staroniwy”. W latach 2002 – 2008 wykonano oświetlenie kilku bocznych ulic oraz doraźnie je utwardzono destruktem asfaltowym. Rozpoczęto budowę ulicy Tkackiej z niezbędną infrastrukturą, przystąpiono do uporządkowania nawierzchni ulic: Hanasiewicza, Drukarskiej i Malinowej, nowe chodniki otrzymały ulice Staroniwska i Witosa oraz część Strzelniczej.

OSIEDLOWE ULICE

Osiedle obejmuje swym zasięgiem następujące ulice i place, bądź ich fragmenty: Balistyczną, Batalionów Chłopskich, Bednarską, Celowniczą, Cukierniczą, Cyprysową, Drukarską, Energetyczną, Hanasiewicza, Handlową, Jagodową, Kaletniczą, Kamieniarską, Krawiecką, Koralową, Kowalską, Langiewicza (nr 36 -67), Magazynową, Makową, Malarską, Malinową, Masarską, Miedzianą, Piekarską, Potokową, Przemysłową, Rolniczą, Rzemieślniczą, Staroniwską, Stolarską, Strzelniczą, Szewską, Ślusarską, Tkacką, Truskawkową, Wiktora (nr nieparzyste), Winogronową, Witosa, Złotą, Żelazną oraz Boya-Żeleńskiego.

WAŻNIEJSZE OBIEKTY I INSTYTUCJE

Osiedlowy Dom Kultury, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich przy ulicy Staroniwskiej, Przedszkole nr 10 przy ulicy Staroniwskiej.

KOŚCIOŁY, KLASZTORY, PARAFIE

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP przy ulicy Staroniwskiej, miejscową parafię erygowano w 1975 roku. Kościół filialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej przy ulicy Staroniwskiej (Staroniwa Górna).

RADA OSIEDLA

Przewodniczący Julian Jaworski; wiceprzewodniczący: Władysław Stanio, Bogdan Niziołek i Zofia Rogala; sekretarz Barbara Siuzdak; skarbnik Zdzisław Bąk; członkowie: Zenon Blicharz, Maria Gaweł, Danuta Jakubowska, Jan Janda, Ryszard Jaworski, Bogusław Litwin, Władysław Sarna, Jerzy Szczypek i Waldemar Wywrocki.

Rada Osiedla ma swoją stronę internetową: http://staroniwarz.republika.pl

Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: