Osiedle Tysiąclecia

POŁOŻENIE I OPIS

Osiedle położone jest na północ od śródmieścia i dworca kolejowego. Jego obszary, od południa, zachodu, a po części także i wschodu, ogranicza linia kolejowa Kraków – Przemyśl. Od strony północnej jego granice zamyka rzeczka Przyrwa i Wisłok. W 2008 roku osiedle liczyło 9217 mieszkańców. Osiedle zajmuje teren zapomnianej już Ruskiej Wsi, a po części także i Staromieścia. Dawna Ruska Wieś to jedna z najstarszych podrzeszowskich osad. Nazwa pochodzi zapewne od faktu, że osada niegdyś zamieszkiwana była przez Rusinów. W okresie zaboru austriackiego była to samodzielna gmina wiejska, w 1902 przyłączono ją do Rzeszowa. W początkach drugiej połowy XIX wieku na jej terenie powstała stacja kolejowa Rzeszów. Wkrótce potem na przyległym terenie zaczęło się rozwijać osiedle robotników i kolejarzy, z uwagi na charakter zabudowy pogardliwie zwane Budy. W północnej części osiedla, niegdyś należącej do Staromieścia, znajdował się dwór i folwark, ostatnio należący do Jędrzejowiczów. Pozostał tu jeszcze dawny pałac i resztki parku. Zabudowa obecnego osiedla, w zasadniczym zrębie, została wzniesiona w latach 1962-1975, a później była sukcesywnie uzupełniana o nowe budynki. Inwestorem była głównie Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Z okazji przypadających w tym okresie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego osiedle otrzymało nazwę „Tysiąclecia”. Główną arterią osiedla jest ulica Marszałkowska wraz z rondem im. Jana Pawła II, tworzącym w tej części miasta ważny węzeł komunikacyjny. Jest to jedno z najbardziej zagęszczonych osiedli w Rzeszowie. W jego zabudowie przeważa budownictwo wielorodzinne, głównie cztero-bądź pięciokondygnacyjne bloki, ponad którymi wznosi się kilka wysokich punktowców i tzw. "mniejsza szafa" przy ulicy Marszałkowskiej. W latach 2002-2008 przebudowano ulicę Marszałkowską, nowe rozwiązanie otrzymał węzeł komunikacyjny poprzez wybudowanie ronda im. Jana Pawła II, przebudowano ulice: Sienkiewicza, Piotra Skargi i Konopnickiej wraz z chodnikami, urządzono miejsca postojowe dla samochodów. Zbudowano most na rzeczce Przyrwie. Przy rondzie wzniesiono pomnik Jana Pawła II.

OSIEDLOWE ULICE

W granicach osiedla znajdują się następujące ulice i place, bądź ich fragmenty; Błękitna, Chocimska, Dwernickiego, Gołębia, Husarska, Jasna, Karpińskiego, Klonowa, Klonowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kosynierów, Limanowskiego, Lubelska (nr 11-19 i 2-4), Marszałkowska, Partyzantów (nr 1-1A i 2-8), Piękna, Podchorążych, Różana, Rycerska, Siemieńskiego (nr nieparzyste i 2 -16), Sienkiewicza, Skargi, Szwoleżerów, Ujejskiego, Warsza-wska (nr 1-57 i 12 -24), Wojciechowskiego i Żółkiewskiego.

WAŻNIEJSZE OBIEKTY I INSTYTUCJE

Szpital Miejski im. Jana Pawła II przy ulicy Rycerskiej, Osiedlowy Dom Kultury przy ulicy Kochanowskiego, Zespół Szkół Specjalnych im.UNICEF – Szkoła Podstawowa nr 20 i Gimnazjum Specjalne przy ulicy Marszałkowskiej, Szkoła Podstawowa nr 19 im. Piotra Skargi przy ulicy Skargi.

RADA OSIEDLA

Przewodniczący Bronisław Wiśniewski; wiceprzewodniczący Bożena Kwasowska-Krok i Władysław Kasza; sekretarz Zofia Dąbek; członkowie: Lucyna Barć, Antoni Gubernat, Adam Jakubowski, Halina Kostoń, Krystyna Kwasnowska, Cecylia Kuczma, Marcin Mikołajczyk, Ewa Pazdan, Władysław Sondej, Bartosz Szyndak i Helena Zembroń. 

Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: