250 Echo Rzeszowa - Forum Mediów Regionalnych - A Baranowski

        W Rzeszowie odbyło się Forum Mediów Regionalnych w ramach forum obchodzono również 250 wydanie gazety Echo Rzeszowa.Podczas uroczystości
        wręczono odznaki Przyjaciel Rzeszowa. Forum zaszczyciła   Bożena Konikowska w-c przewodnicząca Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń
        Regionalnych RP , podczas spotkania uczestnicy forum wysłuchali prelekcji prof Sławomira Partyckiego z KUL , dr Wacława Wierzbieńca z UR  
        i prof Wojciecha Furmana  z UR . Dr hab. Krystyna Leśniak - Moczuk promowała wydaną na tę okazję książkę Przyjaciele Rzeszowa.  Socjologiczny  
        portret ruchu regionalnego.
   

Projekt i realizacja: