Przyjaciel Rzeszowa - A. Baranowski

         Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa zorganizował w rzeszowskim ratuszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podczas którego obchodzono 35 - lecie powołania Towarzystwa , które pielęgnuje cenne wartości dziedzictwa Rzeszowa . Z wiązku z tym podjęto uchwałę o przyznaniu
pierwszych odznak " Przyjaciel Rzeszowa "  dla założycieli  ,wybitnych przedstawicieli i czlonków związku.

Prezydent Tadeusz Ferenc otrzymuje odznakę Przyjaciel Rzeszowa
Prezydent Tadeusz Ferenc
Gratulacje dla Kwiatka Józefa
Zdzisław Daraż przed wręczeniem dyplomu
 Dyplom dla Danuty Szudło
Zdzisław Daraż i Tadeusz Ferenc
Grupa odznaczonych
Projekt i realizacja: