73 Rocznica Ustanowienia Rzeszowa Stolicą Wojewodztwa - Konf - A Baranowski

  Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa zorganizowało  konferencję z okazji 73 Rocznicy ustanowienia Rzeszowa stolicą województwa . Podczas konferencji przedstawiono historię rzeszowa, wręczono wyróżnienia honorowym członkom Towarzystwa, zaprezentowano aktualny stan rozwoju miasta i zamierzeń na najbliszy okres, podczas spotkania uczestnicy mogli także wypowiedzieć swe uwagi dotyczące miasta gdyż w spotkaniu uczestniczył Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc , W-ce Prezydent Stanislaw Sienko , a także Radny i Przewodniczący SLD w Rzeszowie Wiesław Buż oraz Anna Skiba Przewodnicząca Nowoczesnej oddz Rzeszów wraz Sekretarzem Generalnym Nowoczesnej Adamem Szłapką.

Projekt i realizacja: