Przylączenie Bzianki do Rzeszowa - A Baranowski

   Bzianka - kolejna miejscowość przyłączona do Rzeszowa.

Projekt i realizacja: