Rzeszowskie Szopki - A Baranowski

           Zdjęcia szopek zostały wykonane w Rzeszowskich Kościołach: Judy Tadeusza , Chrystusa Króla , O Bernardynów , Fary , Studenckim oraz w Kielanówce.  

Projekt i realizacja: