Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa - A Baranowski

 Spotkanie w rzeszowskim Ratuszu członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa z okazji odbywających się w naszym mieście Senioraliów.

Projekt i realizacja: