Święto Paniagi - A Baranowski

 Poraz  czternasty obchodzono święto  ulicy 3-go  Maja w Rzeszowie . Obchody ulicy  zwany Paniagą rozpoczęto korowodem w którym uczestniczyły zespoły taneczne i mieszkańcy miasta.

Projekt i realizacja: