Sylwester na Rzeszowskim Rynku - 2019r -A Baranowski

 Sylwester na Rzeszowskim Rynku 2019. Życzenia dla mieszkańców Rzeszowa i osób przyjeznych złożył Prezydent Tadeusz Ferenc wraz z W-ce Prezydentami Stanisławem Sieńko  , Markiem Ustrobińskim.

Bal Seniorów 2019r
Projekt i realizacja: