Tomasz Stańko -Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa - A Baranowski

 Tomasz Stańko światowej klasy trębacz -  " Obywatel Świata " otrzymał z rąk Prezydenta   Tadeusza Ferenca i Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa Andrzeja Deca dokumenty przyjmujących go do grona Honorowych Obywateli naszego miasta.

Projekt i realizacja: