Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa- A Baranowski

Rzeszowski Ratusz gościł członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa którzy spotkali się aby podsumować poprzedni rok i podjąć nowe uchwały a także odznaczyć osoby które swoim   zangażowaniem i pracą wyróżnili się podczas całego roku 2017.  Medale Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa otrzymał Kowal Wiktor , Król Józef a dyplom uznania otrzymała Baranowska Krystyna . Walne zebranie TPRz zaszczycił również Prezydent Tadeusz Ferenc który otrzymał z rąk  Józefa Bąka medal 25 lecia NSZ Policjantów .

Projekt i realizacja: