Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa- A Baranowski

       Rzeszowski Ratusz gościł Zarząd  i Członków Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa , spotkanie zaszczycił p. Prezydent Tadeusz Ferenc oraz W-ce Prezydent Marek Ustrobiński . Podczas spotkania wręczono Medale Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa dla p. Mieczysława Doskocza , p. Aleksandra Nowosada, p.Andrzeja Deca oraz dyplom dla p. Renaty Żukowskiej, przyjęto również nowych członków TPRZ. Członkowie towarzystwa wybrali również nowy zarząd oraz komisję rewizyjną.  

Projekt i realizacja: