Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa - A Baranowski

Rzeszowski ratusz gościł uczestników Zebrania    Towarzystwa  Przyjaciół Rzeszowa , podczas zebrania przyjętonowych członków w tym liczną grupę
młodzieży która jest przyszłością naszego miasta. Zasłużeni  działacze zostali odznaczeni medalami zasłużony dla miasta rzeszowa.

Projekt i realizacja: