Zodiak - Promocja książki pt Sylwetki Rzeszowian cz V - A Baranowski

W czwartkowe popołudnie w Zodiaku spotkali się sympatycy  Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa na promocji książki  Sylwetki Rzeszowian cz V.

Projekt i realizacja: