ZA WSCHODNIĄ GRANICĄ - lipiec

W Senacie RP powstała nowa organizacja, skupiająca ludzi tworzących polskie ośrodki Federacja Masowego Przekazu na Kresach Wschodnich. Federację reprezentującą kilkadziesiąt redakcji z: Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy powołano podczas kolejnej z serii konferencji tematycznych w polskim parlamencie, które  są  poświęcone przyszłości polskich mediów na wschodzie.  Wskazano jednocześnie na konieczność podniesienia atrakcyjności polskich mediów na wschodzie oraz profesjonalizacji i modernizacji poszczególnych redakcji. Na stanowisko prezesa Federacji Polskich Mediów na Wschodzie wybrano Dorotę Jaworską, redaktor naczelną pisma „Krynica” na Ukrainie. Federacji patronują Senat RP, Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz Studium Europy Wschodniej UW.

KOŚCIÓŁ GREKOKATOLICKI NA UKRAINIE

Na Ukrainie maleje liczba wiernych kościoła Greko- katolickiego . Na Ukrainie Kościół ten ma ponad 5 mln wyznawców. Ponadto kilka milionów mieszka wśród emigracji ukraińskiej na świecie, a kilkadziesiąt tysięcy - w Polsce. Malejącą liczba wiernych wynika z niezadowolenia władz ,że kościół ten przez wielu Ukraińców uznawany jest - w przeciwieństwie do prawosławnego - za Kościół narodowy. Redaktor naczelny portalu religijnego RISU Taras Antoszewski ocenił, że grożąc Kościołowi greckokatolickiemu władze narażają się na niezadowolenie wiernych tego największego na Ukrainie Kościoła, który podlega bezpośrednio Watykanowi. Po II wojnie światowej władze ZSRR wszczęły niszczenie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego; w jego likwidację osobiście zaangażował się Józef Stalin. W 1945 roku wszyscy biskupi greckokatoliccy zostali na jego rozkaz aresztowani i zesłani do obozów pracy, a mienie Kościoła przejął Kościół prawosławny.

POLSKI EKSPORT DO ROSJI

Najwyższy spadek eksportu - ponad 40 proc. - zanotowano w grupie towarów, które Polska w 2013 r. sprzedała do Rosji. Są to: wieprzowina, świeże owoce, substancje chemiczne, odczynniki, polimery, biżuteria, wyroby hutnicze, narzędzia, urządzenia chłodnicze, maszyny budowlano-drogowe, silniki spalinowe, urządzenia elektrotechniczne, maszyny rolnicze, turbiny, części taboru szynowego oraz zabawki. Ponad 30-proc. spadek zanotowano wśród towarów: wołowina, cukier, sprzęt TV, urządzenia klimatyzacyjne czy akumulatory. Spadek powyżej 20 proc. dotyczył towarów, które w 2013 r. stanowiły ok. 15 proc. eksportu do Rosji i miały wartość ok. 1 mld 660 mln dol. To m.in.: jabłka, pomidory, sadzonki, przetwory owocowe, alkohole przemysłowe, opakowania, buty, maszyny dla przemysłu spożywczego, kable, podpaski, pieluchy. Natomiast spadek ponad 10 proc. odnotowano wśród takich towarów jak: opony, środki czystości, odzież, profile hutnicze, samochody, urządzenia sterujące i rozdzielcze dla energetyki; w 2013 r. wygenerowały one ok. 1 mld 100 mln dol., co stanowiło ok. 10 proc. eksportu do Rosji. (PAP)Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: