Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa za lata 2001 -2015

  Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa za lata 2001 -2015
  2001 r.
- 25 maja, przeprowadzono finał konkursu „Szukamy w Rzeszowie swoich Korzeni”. Wzięło w nim udział 142 uczniów pod opieka 32 nauczycieli.
- Konrad Kamiński opracował stronę internetową „Echa Rzeszowa”. Prowadzi ją Zdzisław Daraż.
2003 r. -
Józef Gajda reprezentował nasze Towarzystwo na Krajowym Zjeździe Regionalnych Towarzystw Kultury.
2004 r. -
24 października wprowadzono poprawkę w Statucie, dzięki której Towarzystwo uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
- Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał TPRz nagrodę za całokształt działalności wydawniczej.
2005 r.
 - Stronę internetową Echa Rzeszowa odwiedziło już 11188 internautów,
-  3 listopada dr Mieczysław Janowski, eurodeputowany, był gościem TPRz. Mówił na temat „Rzeszów w europejskich metropoliach lokalnych.
- Zdzisław Daraż został odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP.
- na wniosek Towarzystwa Zbigniew Domino, pisarz, otrzymał literacką nagrodę Miasta Rzeszowa, a Stanisław Kłos nagrodę  Zarządu Wojewódzkiego Samorządu Podkarpackiego.
2007 r. - „Echo Rzeszowa” zwiększyło swoją objętość do 16 kolumn.
2008 r. - Ukazał się 150 numer „Echa Rzeszowa”.
2010 r. - Zmarł Julian Trojanowski, współzałożyciel Towarzystwa i współtwórca „Echa Rzeszowa” oraz serii wydawniczej Resoviana.
2011 r.
- 17 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. W skład Zarządu weszli: Zdzisław Daraż, przewodniczący, Józef Kanik i Stanisław Ząbek, jego zastępcy, Zygmunt Rybarski, sekretarz, Krzysztof Kadłuczko, skarbnik, i członkowie: Bogusław Kotula, Roman Małek, Stanisław Rusznica i Alicja Trzyna. Komisja Rewizyjna: Tadeusz Stopiński, przewodniczący, Bolesław Pezdan, jego zastępca, Józef Gajda, sekretarz i Ryszard Lechforowicz, Ryszard Zatorski – członkowie.
2012 r.
- Walne Zebranie Członków zaakceptowało dotychczasową działalność Zarządu, szczególnie jego wydawniczą działalność.
2013 r.
- Uzyskano akceptację projektu wydania na płycie piosenek o Rzeszowie, zebranych przez Jerzego Dynię.
2014 r.
- Luty, podjęto uchwałę o przyznawaniu przez TPRz odznaki Przyjaciel Rzeszowa zasłużonym członkom Towarzystwa oraz osobom, które wniosły swój wkład w rozwój Rzeszowa. Przyjęto regulamin. Przyznano pierwsze odznaki: żyjącym współzałożycielom Towarzystwa oraz prezydentowi miasta Tadeuszowi Ferencowi oraz Zdzisławowi Darażowi.
- 19 marca zmarł Józef Gajda, fotograf, dokumentalista.
- Odbyła się II edycja konkursu wiedzy o Rzeszowie, organizowana wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim. Wzięło w nim udział 110 uczniów. Finał i rozdanie nagród miały bardzo ładną oprawę.
- Funkcję redakcyjnego fotoreportera objął Aleksander Baranowski.
- Zarząd zaakceptował projekt wydania IV części „Sylwetek rzeszowian”.
- znany pisarz Zbigniew Domino w grudniu ukończył 85 lat. TPRz przyznało mu odznakę Przyjaciel Rzeszowa.
- 18 sierpnia Towarzystwo zorganizowało w ratuszu sesję popularno – naukową na temat „Rzeszów 70 lat stolicą województwa” oraz koncert na scenie w rynku „Zakochani w Rzeszowie, wykonawcami  byli artyści rzeszowscy.
- Urząd Miasta zaakceptował projekt organizowania festiwali piosenek o Rzeszowie, a w ich ramach konkursu na piosenkę o Rzeszowie.
2015 r. -
7 lutego w hotelu Rzeszów odbył się I Bal Przyjaciół Rzeszowa, jego współorganizatorami było Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich oraz TPRz.Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: