RZESZÓW STOLICĄ GRANICNEGO WOJEWÓDZTWA UNII.

piesek potraktował właściwie  pomnik szefa UPA STEPANA BANDERY

 
 
 
RZESZÓW STOLICĄ GRANICNEGO WOJEWÓDZTWA  UNII.
Problemy Transgraniczne
Kara za negowanie ludobójstwa na Wołyniu
Klub  SLD złożył w Sejmie projekt uchwały w której wyraża zaniepokojenie rosnącymi wpływami sił nacjonalistycznych na Ukrainie. Podkreślono , że nie można przechodzić do porządku dziennego nad poszczególnymi decyzjami Rady Najwyższej Ukrainy gloryfikującej Ukraińską Armię Powstańczą oraz działaczy ruchów nacjonalistycznych. Nawiązano do ustawy, którą kilka dni temu podjął ukraiński parlament. Uznał prawny status uczestników walk o niezależność kraju w XX wieku, w tym członków UPA. Stało się to wtedy, gdy w ukraińskim parlamencie przemawiał prezydent RP Bronisław Komorowski. Dla SLD jest to "policzek dla Polski i prezydenta Bronisława Komorowskiego". W najbliższych dniach SLD przedstawi projekt nowelizacji polskiego kodeksu karnego, w którym będzie wprowadzona możliwość karania tych wszystkich, którzy negują ludobójstwo na Wołyniu. Oprócz kłamstwa katyńskiego czy oświęcimskiego mamy do czynienia z próbą kłamstwa wołyńskiego. Większość mieszkańców Rzeszow
a i regonu gorąco popiera to znakomitą inicjatywę.
 
 
Czy 150 TYS Polaków doczeka sie  prawa o restytucji utraconych majątków na Ukrainie?
 
Fundamentalnym prawem kapitalizmu jest prawo własności prywatnej. USA i państwa zachodnie poleciły Polsce wypłacić  1 miliard dolarów  za utracone przez Żydów majątki w Polsce pod rygorem nie udzielenia  Polsce kredytów
 
Dawni właściciele majątków kresowych i ich spadkobiercy podjęli decyzję o samoorganizacji i wystąpieniu z roszczeniami majątkowymi, przede wszystkim wobec państwa ukraińskiego, jako prawnego sukcesora Ukrainy Sowieckiej.
„Powiernictwo Kresowe to dobrowolne zrzeszenie właścicieli i uprawnionych spadkobierców majątków znajdujących się w granicach II RP, a oddzielonych od Polski granicą jałtańską, a także mienia należącego do obywateli polskich, a pozostawionego na terenach dawnego Związku Sowieckiego.
Celem organizacji, działającej na gruncie obowiązującego prawa RP i państw ościennych, na polach gospodarki, informacji, edukacji i innych uznawanych za niezbędne – jest  dążenie do rewindykacji mienia polskiego lub uzyskania za nie godnych odszkodowań odpowiadających ich wartości rynkowej, jak i znaczeniu historycznemu, stale obecnemu w polskiej świadomości zbiorowej. Powiernictwo Kresowe podejmie działania prawne na rzecz odzyskania majątków polskich – a także starania na rzecz zmiany prawa, zwłaszcza na Ukrainie i na Litwie w tych punktach, w których uniemożliwia ono, bądź utrudnia dochodzenie słusznych praw obywateli polskich.
Zdzisław DARAŻ
 Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: