SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW RSM

Osiedle Rzeszowskiej Spoldzielni Mieszkaniowej

SPOTKANIA MIESZKAŃCÓW RSM
Wiosna br. jest okresem spotkań członków Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na przełomie marca i kwietnia odbyły się one we wszystkich osiedlach. Najpierw były to osiedlowe spotkania, a później w 6-ciu częściach walne zgromadzenia, na których podsumowano działalność spółdzielni w roku 2014.
RSM należy dziś do największych spółdzielni mieszkaniowych w Rzeszowie. Posiada 276 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 16579 mieszkań. W osiedlu Śródmieście jest 41 budynków z 3199 mieszkaniami, w osiedlu 1000-lecia są 54 budynki z 3187 mieszkaniami, w osiedlu Barnówka jest 96 budynków z 4955 mieszkaniami, w osiedlu Kmity jest 35 budynków z 2519 mieszkaniami i w osiedlu Krakowska-Południe jest 49 budynków z 2698 mieszkaniami. RSM administruje również 1 budynkiem z 21 mieszkaniami w Błażowej. Spółdzielnia w swoim posiadaniu ma również cztery zakłady wykonawstwa własnego, które prowadzą działalność w zakresie obsługi zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i innych terenów spółdzielni. Powierzchnia użytkowa terenów zielonych wynosi prawie 60 hektarów.
We wszystkich jednostkach organizacyjnych pracuje 362 pracowników. Najliczniejszą grupę stanowią oczywiście pracownicy prowadzący obsługę remontowo-konserwacyjną. Ich obowiązkiem jest utrzymanie porządku i czystości w budynkach i terenach przydomowych. Remonty zasobów mieszkaniowych finansowane są ze środków funduszu remontowego. Roboty remontowo-konserwacyjne realizowane były przez wykonawców zewnętrznych wybranych w postępowaniach przetargowych oraz przez zakłady i zespoły konserwatorów spółdzielni. W roku ub. wykonywano przeglądy techniczne konstrukcji budynków, sprawności instalacji gazowej, przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) w mieszkaniach, wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz urządzeń technicznych wyposażenia budynków. Wymieniano stolarkę okienną w mieszkaniach. Prowadzono również renowacje terenów zielonych i urządzeń zabawowych oraz przebudowę drogowych obiektów komunikacji, zwiększając ilość miejsc parkingowych.
Spółdzielnia posiada wiele lokali użytkowych. W analizowanym okresie przyniosły one zysk o wartości ponad 4 mln 700 tys. złotych. Środki te zostały podzielone stosownie do miejsca ich powstania z przeznaczeniem na zwiększenie przychodów eksploatacji i utrzymania nieruchomości (osiedla: Baranówka, Kmity, Krakowska-Południe), na fundusz remontowy (osiedla Śródmieście i 1000-lecia) oraz na finansowanie działalności zakładów wykonawstwa własnego spółdzielni.
W RSM w osiedlach Baranówka i Krakowska-Południe w całości wymieniono już piecyki gazowe na centralną ciepłą wodę. Pozostałe osiedla zadanie to rozpoczęły i będą realizować w najbliższych latach. Np. w osiedlu Kmity w ub. roku rozpoczęto realizację tego zadania. Dotychczas instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana została w 2 budynkach przy ul. Wyspiańskiego 37 i Malczewskiego 7. W tym roku prace te kontynuowane będą w 4 budynkach przy ul. Malczewskiego 9, 11, 13, 15. Roboty w mieszkaniach zostaną rozpoczęte po wybudowaniu przez MPEC przyłączy cieplnych doprowadzających ciepło do budynków oraz węzłów cieplnych w budynkach. W zakresie robót jest doprowadzenie instalacji ciepłej wody do mieszkań, likwidacja piecyków gazowych, montaż armatury pomiarowej oraz prace naprawcze po wykonanych robotach.
            W sprawozdaniu RSM znalazła się też informacja o działalności społeczno-kulturalnej, prowadzonej przez kluby osiedlowe na rzecz mieszkańców. Obecnie jest 5 klubów: „Tysiąclecia” na osiedlu 1000-lecia, ”Karton” na Baranówce, „Krak” na Krakowskiej-Południe, „Gwarek” na Kmity i „Akwarium” w Śródmieściu. Ich działalność utrzymywana jest przez mieszkańców tych osiedli. Zarząd RSM oraz Rada Nadzorcza oceniają ich działalność pozytywnie.
W ramach nowych zadań inwestycyjnych zarząd spółdzielni poinformował uczestników zebrań, że są prowadzone działania na rzecz budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym o 86 mieszkaniach przy ulicy Lewakowskiego w Rzeszowie. Drugi budynek wielorodzinny o 109 mieszkaniach ma stanąć w Boguchwale przy ulicy Technicznej. Trzeci budynek projektowany jest przy ulicy Marszałkowskiej w Rzeszowie. Ma to być budynek wielorodzinny o 86 mieszkaniach z parkingiem podziemnym. Prowadzone są też rozmowy w sprawie pozyskania działki na budowę budynku przy ulicy Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie.
Prezesi, członkowie zarządu RSM, uczestniczący w zebraniach (Zygmunt Haliniak, Andrzej Filip, Stanisław Ruszała) oraz przewodniczący rady nadzorczej Józef Wierzbicki pozytywnie ocenili pracę administracji osiedlowych oraz rad osiedli. Osiedla RSM są należycie zarządzane, dobrze urządzone i zadbane. Mówili o tym prezesi w obecności mieszkańców tych osiedli, którzy też podzielali tę ocenę.
Stanisław RusznicaDodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: