Rzeszowskie środowiska twórcze 2

Rzeszowskie środowiska twórcze 2
 
W 2001 r. przyjęto jednolity tekst ustawy o stowarzyszeniach. Od tego momentu stowarzyszenia twórcze pracują pod regulacjami tej ustawy. Wcześniej za  stowarzyszenia twórcze uznawano jedynie: Związek Literatów, Związek Dziennikarzy, Związek Plastyków, Związek Kompozytorów. Stowarzyszenia miały określone prawem przywileje. Takie związki działały w Rzeszowie. Obecnie nie ma takiej ścisłej reglamentacji np. dziennikarze mają 2 stowarzyszenia, podobnie literaci, inne stowarzyszenia też zajmują się opieką nad twórcami. W Rzeszowie bezpośrednio działają następujące stowarzyszenia twórcze: Rzeszowskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej o. Rzeszów, Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (w skrócie Podkarpacka Zachęta), Polskie Towarzystwo Taneczne – organizacja taneczna o najdłuższych tradycjach w Polsce, Towarzystwo Kultury Teatralnej w Rzeszowie, Szkoła Muzyczna I i II stopnia Towarzystwa Promocji Dzieci Utalentowanych Muzycznie,
         W latach 60. władze organizowały zjazdy pisarzy i twórców związanych pochodzeniem lub twórczością z ziemią rzeszowską. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, możemy stwierdzić, że tego typu osób mieliśmy i mamy sporo, np.: Zdzisław Beksiński – polski malarz, rysownik, rzeźbiarz, fotografik, urodzony w 1929 r. w Sanoku; Zbigniew Domino – pisarz; Adam Harasiewicz – polski pianista urodzony 1 lipca 1932 r. w Chodzieży. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 10 lat, kontynuował ją w Państwowej Szkole Muzycznej w Rzeszowie. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa; Tadeusz Kantor – malarz, grafik, scenograf, reżyser. Przyszedł na świat 6 kwietnia 1915 r. w Wielopolu Skrzyńskim k. Ropczyc; Tadeusz Nalepa – bluesman, gitarzysta, wokalista i kompozytor, autor tekstów – uważany za ojca polskiego bluesa. Urodził się w 1943 r. w Zgłobniu, niedaleko Rzeszowa, zmarł 4 marca 2007 r. w Warszawie; Krzysztof Eugeniusz Penderecki – kompozytor, który urodził się 23 listopada 1933 r. w Dębicy. Kompozycję zaczął studiować pod kierunkiem Franciszka Skołyszewskiego. Studia kontynuował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Ukończył je w 1958 r. i został asystentem przy Katedrze Kompozycji Stanisława Wiechowicza. W latach 1966–68 Penderecki był wykładowcą w Volkwang Hochschule für Musik w Essen (Niemcy). W 1972 r. został mianowany rektorem krakowskiej Akademii Muzycznej. W latach 1968–69 Penderecki napisał pierwszą operę Diabły z Loudun, na zamówienie Opery w Hamburgu: Pasja według świętego Łukasza, Jutrznia, Magnificat, Te Deum, Polskie Requiem, opery: Diabły z Loudun, Raj utracony, Czarna maska, Ubu Król, utwory orkiestrowe m.in.: II Christmas Symphony, Passacaglia Adagio, koncerty m.in. wiolonczelowy, skrzypcowy, altówkowy; utwory kameralne m.in.: Trio smyczkowe;[E. 1]  Julian Przyboś – polski poeta, eseista, przyszedł na świat 5 marca 1901 r. w Gwoźnicy Górnej w powiecie strzyżowskim. Debiutował w 1917 r. sonetem „Wschód słońca” ogłoszonym anonimowo w tajnym uczniowskim pisemku „Zaranie”. W[E. 2]  1918 r. wstąpił do konspiracyjnego kółka samokształceniowego wchodzącego w skład Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjnych, uczestniczył w walkach z Ukraińcami o Lwów, został ranny w bitwie pod Sokolnikami, w 1919 r. otrzymał honorową odznakę „Orląt Lwowskich”. Jesienią 1920 r. podjął studia polonistyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyjechał na stypendium do Paryża. W okresie wojny początkowo we Lwowie, po aresztowaniu przez gestapo i następnie zwolnieniu – w rodzinnej Gwoźnicy, gdzie przebywał do wyzwolenia. Po zakończeniu działań wojennych wybrano go na pierwszego prezesa Związku Zawodowego Literatów Polskich; Wojciech Smarzowski – reżyser i scenarzysta teatralny, filmowy i telewizyjny, autor teledysków i reklam telewizyjnych, laureat nagród filmowych i muzycznych. Urodził się 18 stycznia 1963 r. w Korczynie k. Krosna, dzieciństwo spędził w nieodległym Jedliczu. Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTiT w Łodzi. Studiował filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim; Franciszek Starowieyski – urodzony w 1930 r. w Bratkówce k. Krosna, malarz, rysownik, grafik, twórca plakatów, scenografii teatralnej i telewizyjnej. W latach 1949–52 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; Józef Szajna – ur. 13 marca 1922 r. w Rzeszowie. Jeden z najwybitniejszych artystów świata teatru i sztuki. Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Józef Wilkoń – wybitny ilustrator książek, malarz i historyk sztuki. Urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach k. Wieliczki, wychowywał się pod Łańcutem, mieszka i tworzy w Zalesiu Dolnym.
 
 

 [E. 1]Zbyt dokładnie, usunęłabym to

 [E. 2]Usunęłabym to

 Dodaj komentarz

Plain text

Projekt i realizacja: