2015

Rzeszów tuż przed wojną

10-08-2015
Rzeszów tuż przed wojną Napięta sytuacja na granicy polsko-niemieckiej, oraz liczne akty dywersji pod koniec sierpnia utwierdzały rzeszowian w przekonaniu, że wojna zbliża się coraz szybciej. W dniu...

KAPIAŁ NIEMIECKI KONTROLUJE POLSKĄ PRASĘ

10-08-2015
KAPIAŁ NIEMIECKI KONTROLUJE POLSKĄ PRASĘ Jak trzymać informację za twarz, nasi peerelowscy propagandziści mogą się dopiero teraz dowiedzieć od kapitalistów. Największą poczytność w Polsce ma prasa...

MKNĄ PRZEZ RZESZÓW

10-08-2015
MKNĄ PRZEZ RZESZÓW Zwracam uwagę na fenomen, jakim jest Karpacka Troja, najmłodszy w kraju skansen archeologiczny, ale jeden z tych, który przedkłada naszym oczom odkrycia nawet sprzed czterech...

KALENDARIUM

10-08-2015
..KALENDARIUM 21 Lipca – 71. rocznica wołyńskiego ludobójstwa. Ministerstwo Kultury demonstruje swoją przyjaźń z banderowcami z Łucka i Stanisławowa przed 71. rocznicą wołyńskiego ludobójstwa...

PISAĆ KAŻDY MOŻE...

10-08-2015
PISAĆ KAŻDY MOŻE... Zainicjowane w ubiegłym roku i zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa obchody 70. rocznicy ustanowienia Rzeszowa stolicą województwa podziałało na lokalny taliban...

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa KLUB PAMIECI LUDOBÓJSTWA WOŁYŃSKIEGO I MAŁOPOLSKI WSCHODNIEJ

16-07-2015
MINISTERSTWO KULTURY DEMONSTRUJE SWOJA PRZYJAŹN Z BANEDEROWCAMI Z ŁUCKA I STANISŁAWOWA PRZED 71 ROCZNICĄ "Wołyńskiego Ludobójstwa' .Organizatorzy Stadionu Kultury zaprosili na konferencje "Smart City...

O zrównoważony rozwój województwa

16-07-2015
O zrównoważony rozwój województwa W realiach demokracji, wolnego rynku i po naszym wejściu do UE w cywilizacyjnym i gospodarczym wyścigu o inwestycje o środki wygrywają te powiaty, miasta,...

Zdolni, ambitni!

16-07-2015
ZDOLNI, AMBITNI W czerwcu tego roku odbyły się eliminacje okręgowe kolejnej, 41. już edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalaz¬czości. Wpierw był to jedynie kon¬kurs, następnie...

Wschód kultury 2015

16-07-2015
WSCHÓD KULTURY - EUROPEJSKI STADION KULTURY Nadal na murach zamkowych od strony ulicy Szopena można oglądać rozwieszone wielkoformatowe wydru¬ki prac malarskich, które powstały w czasie pleneru przed...

SPRAWIEDLIWOŚĆ TYLKO W ENCYKLOPEDII

16-07-2015
SPRAWIEDLIWOŚĆ TYLKO W ENCYKLOPEDII Nieczęsto zdarza się stuprocento¬wa celność podejmowanej inwestycji tak, jak miało to miejsce ze szkolną halą sportową przy ul. Hetmańskiej. Nasza redakcja i radni...

Strony

Projekt i realizacja: