2015

KAMPANIA CZY CASTING?

13-04-2015
KAMPANIA CZY CASTING? Wystartowała kampania wyborcza na lokatora Pałacu Namiestnikowskiego. Z początku jakoś niemrawo, jakby starterowi pistolet nijak nie chciał wypalić. Większość szybkobiegaczy...

BUDŻETOWE ROZMNOŻENIE

13-04-2015
BUDŻETOWE ROZMNOŻENIE Marcowa sesja statutowa rozpoczęła się bardzo optymistycznie. Radni uchwalili korekty w wieloletniej prognozie finansowej oraz budżecie na rok 2015. Korekty in plus, bowiem do...

SALA Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego nie dla Rzeszowa

13-04-2015
SALA Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego nie dla Rzeszowa Kończy sie budowa CWK ma kosztować prawie 135 mln złotych. Ponad 64 m iliony złotych z tej kwoty pochodzić będzie z dotacji unijnych, a...

Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa za lata 2001 -2015

13-04-2015
Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa za lata 2001 -2015 2001 r. - 25 maja, przeprowadzono finał konkursu „Szukamy w Rzeszowie swoich Korzeni”. Wzięło w nim udział 142 uczniów pod opieka 32...

LUDOBÓJSTWO WOŁYŃSKIE KALENDARIUM MARZEC

05-03-2015
LUDOBÓJSTWO WOŁYŃSKIE KALENDARIUM MARZEC 1943 r.9 lutego- W kolonii Parośla I (pow. Sarny) zamordowano około 150 Polaków. Zbrodni dokonała sotnia Hryhorija Perehiniaka „Dowbeszki- Korobki”. Była to...

Studenci Ukraińscy w Polsce

05-03-2015
RZESZOWSZCZYZNA GRANICĄ UE Studenci Ukraińscy w Polsce. W Polsce obecnie na 36 tys. studentów cudzoziemców jest 15 tys. Ukraińców i liczba ta rośnie. - Tym bardziej że uruchomiony został program "...

GWIZDEK OD CZAJNIKA

05-03-2015
GWIZDEK OD CZAJNIKA Niejaki Piotr Samulewicz po raz drugi dał głos w sprawie „Echa Rzeszowa” w lokalnej gazecinie, co oznacza, że miesięczik ów czyta, albo mu czytać każą. To nie ma znaczenia, bowiem...

RZESZÓW WZBOGACI SIĘ O NAJWIĘKSZY MOST W MIEŚCIE 1

05-03-2015
RZESZÓW WZBOGACI SIĘ O NAJWIĘKSZY MOST W MIEŚCIE 1 Przeprawa powstanie między rzeszowskimi osiedlami Staromieście i Załęże. Most zawiśnie nad zbiornikiem wody technologicznej rzeszowskiej...

Rzeszów przyjazny seniorom ?

05-03-2015
Rzeszów przyjazny seniorom ? W całej Polsce samorządy powołują rady samorządowe podobny powołał samorząd Rzeszowski. W uchwale na ten temat język urzędniczym stanowi - : Wspieranie konsultacyjnych...

ROŚNIE POTENCJA RADY

05-03-2015
ROŚNIE POTENCJA RADY Lutowe posiedzenie radników miejskich miało rozpocząć dekorowanie medalami „Za zasługi dla obronności kraju” tych rodziców, których przynajmniej trzech synów zaszczytnie pełniło...

Strony

Projekt i realizacja: